Din ultimate CBD-guide - CBD i Norge

 • 14 min. Lesetid

Hva er CBD/Cannabidiol?

Cannabidiol, ofte omtalt som CBD, er et naturlig kjemisk forbindelse som du finner i cannabis- og hampplanten. I motsetning til tetrahydrocannabinol (THC), som også er funnet i cannabis, er CBD ikke-psykoaktivt. Dette betyr at det ikke gir den karakteristiske "rus" -følelsen som ofte forbindes med cannabis. Med andre ord, du kan ikke bli "høy" av CBD, uansett om du røyker, spiser, drikker eller inntar CBD på andre måter.

Over de siste tiårene har CBD blitt fremhevet for sitt potensiale til å tilby terapeutiske fordeler uten de rus relaterte effektene som THC kan gi. Med økende forskning, offentlig interesse og endringer i lovgivningen rundt om i verden har CBD-produkter sett en høy stigning i popularitet og bruksområder.

Selv om cannabis har blitt brukt i tusenvis av år for både medisinske og rekreasjonelle formål ble CBD først isolert som en individuell forbindelse på 1940-tallet. I mange år ble det overskygget av THC på grunn av dens psykoaktive egenskaper. Da forskere begynte å studere cannabisforbindelser mer detaljert begynte de å innse det unike potensialet CBD hadde som et terapeutisk middel, spesielt gitt at det ikke hadde de samme rusende effektene.

Historien om CBD - Fra Tradisjon til Moderne Medisin

CBD, eller cannabidiol, har en rik historie som strekker seg fra tradisjonell bruk til å bli en sentral og omtalt figur i moderne medisin. Cannabisplanten har blitt brukt til medisinske formål i tusenvis av år i østlig kultur, spesielt i Kina og India. Det er først på 1900-tallet at CBD ble isolert. På 1990-tallet ble det endocannabinoide systemet (ECS) i kroppen oppdaget, og det viste seg at CBD kunne samhandle med dette systemet for å regulere forskjellige fysiologiske prosesser.

Mot slutten av 1900-tallet begynte flere land å revurdere lovgivningen rundt cannabis og CBD, og dette banet vei for økt forskning på CBD. I dag er CBD en lovlig behandlingsform (etter resept fra lege i Norge), godkjent av FDA for epilepsi, og den utforskes intenst for potensielle fordeler innen angst, smerte, søvn og inflammatoriske tilstander. CBD har blitt en stjerne i helse- og velværeindustrien, og det er et bredt utvalg av produkter tilgjengelig. Selv om det er utfordringer og behov for mer forskning, representerer historien om CBD en reise fra tradisjonell bruk til moderne medisinsk anerkjennelse, med fortsatt potensial for å forme fremtiden for alternativ medisin.

Forskjellen på CBD og THC

Cannabisplanten har vært en del av menneskets historie i tusenvis av år men det er først i moderne tid at vi har begynt å forstå de komplekse forbindelsene som finnes inni den. To av de mest omtalte og forskede forbindelsene er cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC). Mens de begge har en rekke helsemessige fordeler og stammer fra den samme planten, er det viktig å forstå at de fungerer svært forskjellig i menneskekroppen.

Kjemisk Struktur

På overflaten kan CBD og THC se ganske like ut. Begge har nøyaktig samme molekylærstruktur: 21 karbonatomer, 30 hydrogenatomer og 2 oksygenatomer. Men en liten forskjell i hvordan disse atomene er arrangert gir de to forbindelsene svært ulike psykoaktive effekter. Denne tilsynelatende ubetydelige forskjellen i atomarrangement fører til at THC og CBD har forskjellige effekter på kroppens endocannabinoidsystem, et system som regulerer en rekke fysiologiske prosesser som smerte, humør, søvn og appetitt.

Psykoaktive Effekter

Det er kanskje i dette området forskjellene mellom CBD og THC er mest bemerkelsesverdige. THC er den primære psykoaktive forbindelsen i cannabis – det er forbindelsen som gir rusfølelsen når man inntar cannabis.

Dette oppnås ved at THC binder seg til kroppens cannabinoidreseptorer, spesielt CB1-reseptoren, som finnes i hjernen. CBD, derimot, har ingen direkte psykoaktiv effekt. Faktisk antyder noen studier at CBD kan dempe de psykoaktive effektene av THC når de to forbindelsene inntas sammen. Dette skyldes at CBD har en tendens til å binde seg til CB2-reseptoren og kan også påvirke CB1-reseptoren på en måte som motvirker THC.

Medisinske Fordeler

Både CBD og THC har en rekke helsemessige fordeler men de tilbyr ofte lindring på litt forskjellige måter.

 • THC: er ofte mest kjent for sine smertestillende egenskaper. Det kan også være effektivt mot kvalme, søvnløshet og kan bidra til økt appetitt. Noen pasienter med forhold som glaukom eller astma finner også lindring med THC.
 • CBD: har et bredere spekter av potensielle helsemessige fordeler. Det har antiinflammatoriske egenskaper, kan hjelpe med angst, depresjon, epileptiske anfall, og til og med noen autoimmune sykdommer. Videre har CBD også vist seg å ha nevrobeskyttende egenskaper.

Juridiske Forskjeller

Rundt om i verden varierer lovgivningen rundt CBD og THC betydelig. I mange land og regioner særlig der hvor cannabis er ulovlig, er THC også ulovlig på grunn av dets rusgivende egenskaper. CBD derimot har ofte en mer godkjent juridisk status, spesielt hvis det er utvunnet fra industriell hamp (en variant av cannabisplanten med lavt THC-innhold).

Mens CBD og THC begge er unike produkter av cannabisplanten bærer de med seg en rekke forskjellige egenskaper og effekter. Forbrukere bør være oppmerksomme på disse forskjellene, spesielt hvis de vurderer å bruke en av forbindelsene for medisinske eller terapeutiske formål. Kunnskap om hvordan hver forbindelse fungerer kan gi en mer informert og positiv opplevelse.

Helsefordelene med CBD: Hva Forskningen Forteller Oss

Cannabidiol eller CBD har i løpet av de siste årene blitt stadig mer populært som et naturlig supplement. Med stigende interesse og forskning rundt dette stoffet har det dukket opp mange påstander om dets potensielle helsefordeler. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva vitenskapen faktisk forteller oss om CBD og dets fordeler.

Forskningsbaserte Fordeler med CBD

 1. Smertelindring: En av de mest kjente fordelene med CBD er dens evne til å lindre smerter. Studier har vist at CBD kan påvirke endocannabinoidreseptoraktivitet i kroppen redusere betennelse og samhandle med nevrotransmittere, noe som fører til redusert smerteopplevelse. Dette har ført til at mange med kroniske smerter eller inflammatoriske lidelser har vendt seg mot CBD som et alternativ til tradisjonelle smertestillende medikamenter.
 2. Betennelsesreduksjon: CBD har antiinflammatoriske egenskaper noe som gjør det til et lovende alternativ for dem som lider av betennelsesrelaterte tilstander som leddgikt eller inflammatorisk tarmsykdom.
 3. Angstlindring: Interessant nok har CBD vist seg å være effektivt i behandlingen av flere former for angstlidelser. Forskning antyder at det kan endre måten hjernens reseptorer reagerer på serotonin, en nevrotransmitter knyttet til mental helse. Dette kan forklare hvorfor noen individer føler en umiddelbar beroligende effekt etter inntak av CBD.

Potensielle Fordeler som Fortsatt Studeres

CBD-forskning er et raskt voksende felt og hver dag oppdager vi mer om dette fascinerende stoffet.
Noen potensielle fordeler som fortsatt er under studie inkluderer:

Nevrobeskyttende egenskaper: Forskere undersøker CBD-reseptorer i hjernen for å forstå hvordan det kan hjelpe folk med nevrodegenerative lidelser som Alzheimer's eller Parkinson's.

Hjerte-helse: Tidlige studier antyder at CBD kan bidra til å redusere høyt blodtrykk og forhindre hjerteskade.

Antipsykotiske effekter: Noen forskning tyder på at CBD kan bidra til å redusere symptomer hos personer med schizofreni og andre psykiske lidelser.

Substansmisbruk behandling: CBD kan endre hjernens kretsløp relatert til narkotikamisbruk. Studier har vist at det kan redusere avhengighet av morfin og hindre heroin-søkende atferd.

Viktigheten av å unngå overdrevne påstander

Selv om det er mye å være begeistret for når det gjelder CBD, er det viktig å nærme seg temaet med en sunn dose av skeptisisme. Ikke alle påstander om CBD er støttet av solid vitenskap og det er avgjørende for forbrukere å gjøre sin egen forskning og konsultere helsepersonell før de starter en CBD-behandling.

Dessuten er det viktig å huske at alle reagerer forskjellig på CBD. Mens noen kan oppleve betydelige fordeler, vil andre kanskje ikke merke noen effekt i det hele tatt.

CBD bærer med seg mange lovende helsefordeler, mange av dem støttet av vitenskapelig forskning. Men som med alle supplementer og medisiner er det viktig å nærme seg med informert forsiktighet. Forbrukere bør være godt informert, stille spørsmål og, viktigst av alt, lytte til sin egen kropp.

Hvordan CBD fungerer i kroppen: En Introduksjon til Endocannabinoid-systemet

Endocannabinoid-systemet er et komplekst cellesignaleringssystem som finnes i kroppene til alle pattedyr. Det spiller en nøkkelrolle i å regulere en rekke viktige funksjoner, inkludert humør, søvn, appetitt, hukommelse, reproduksjon og smerte.

Systemet består av tre hovedkomponenter:

 1. Endocannabinoider: Dette er naturlig produserte molekyler i kroppen vår som ligner cannabinoider funnet i cannabis. De to viktigste endocannabinoidene er anandamid (AEA) og 2-arachidonoylglyerol (2-AG).
 2. Reseptorer: Disse finnes over hele kroppen og binder seg til endocannabinoider for å signalisere at ECS trenger å ta en handling. De to hovedtypene av reseptorer er CB1, som hovedsakelig finnes i sentralnervesystemet (inkludert hjernen), og CB2, som finnes i det perifere nervesystemet og immunsystemet.
 3. Enzymer: Disse bryter ned endocannabinoider etter at de har utført deres funksjon. De to viktigste enzymene er FAAH (som bryter ned AEA) og MAGL (som bryter ned 2-AG).

Hvordan CBD Interagerer med Endocannabinoid-systemet

Selv om THC den primære psykoaktive forbindelsen i cannabis binder seg direkte til CB1-reseptorer, gjør ikke CBD det samme. I stedet har CBD en litt mer kompleks interaksjon med ECS.

 1. Påvirkning av Reseptorer: CBD påvirker reseptorene indirekte heller enn å binde seg til dem. Dette kan være grunnen til at CBD ikke har den euforiske effekten som THC har. For eksempel har CBD vist seg å påvirke CB1-reseptorene på en slik måte at det kan redusere de psykoaktive effektene av THC.

 2. Inhibering av Enzymer: CBD kan også hemme virkningen av FAAH-enzymet, som bryter ned det endocannabinoide molekylet anandamid. Med mer anandamid tilgjengelig, kan det hjelpe til med å forsterke fordelene som forbindelsen har, som en følelse av velvære og lykke.

 3. Interaksjon med Andre Reseptorer: Utover ECS, har CBD vist seg å påvirke en rekke andre reseptorer i kroppen, som serotoninreseptoren. Dette kan forklare hvorfor CBD noen ganger er effektivt for å lindre symptomer på depresjon og angst.

Endocannabinoid-systemet er en kritisk del av menneskekroppen, som påvirker mange av funksjonene som gjør oss til dem vi er. CBDs evne til å interagere med dette systemet, både direkte og indirekte, gir innsikt i hvorfor det har vist seg å være effektivt for en rekke helseutfordringer. Mens forskningen på CBD fortsatt er i sin spede begynnelse, gir den nåværende forståelsen av dets samspill med ECS oss en verdifull innsikt i potensialet for denne unike forbindelsen.

Forskjellige Former for CBD: En Guide til Valg og Bruk

Med CBDs stigende popularitet har markedet blitt oversvømmet med en rekke CBD-produkter. Fra oljer og kremer til spiselige produkter forbrukere har nå flere alternativer enn noensinne når det gjelder hvordan de vil konsumere CBD. Men hva er forskjellen mellom disse produktene og hvordan bestemmer du hvilken som er riktig for deg? I denne artikkelen belyser vi de mest populære formene for CBD og hvordan de best tjener ulike formål, inkludert noen av de fremste produktene fra Fourfive.

1. CBD Oljer og Tinkturer

Disse er ofte valget for mange som er nye til CBD på grunn av deres letthet i dosering og rask absorpsjon.

2. CBD Kremer og Salver

Beskrivelse: Dette er aktuelle produkter infundert med CBD for direkte påføring på huden.

Fourfive Eksempler:
Fourfive - CBD Kjølende gel (50ml): Ideell for umiddelbar kjøling og lindring av ømme muskler etter en treningsøkt.

Fourfive - CBD Muskelbalm (45ml): Perfekt for dyp muskelterapi og bidrar til å lindre stivhet og smerter. Formål: Disse produktene er ideelle for lokalisert smerte, betennelse, eller hudtilstander.

3. CBD E-væsker (for damping)

Når det kommer til metoder for inntak av CBD har damping vokst betydelig i popularitet, og med god grunn. CBD e-væsker tilbyr en unik kombinasjon av rask absorpsjon og brukervennlighet noe som gjør dem til et foretrukket valg for mange CBD-entusiaster.

Hva er CBD E-væsker?

CBD e-væsker også kjent som CBD vape juice eller e-juice, er flytende formuleringer spesifikt designet for å bli fordampet ved hjelp av e-sigaretter, vape-penner eller andre vaping-enheter. Disse væskene er en blanding av CBD ekstrakt, en bærervæske (ofte vegetabilsk glyserin eller propylenglykol) og noen ganger smaksstoffer for å forbedre opplevelsen.

Hvorfor Damping av CBD?

 1. Rask Absorpsjon: Når du damper CBD går de fine partiklene direkte til lungene hvor de raskt blir absorbert inn i blodstrømmen. Dette betyr at effekten av CBD kan merkes nesten umiddelbart noe som er ideelt for de som søker rask lettelse fra symptomer.
 2. Presis Dosekontroll: Ved hjelp av en vape-penn kan brukere justere mengden damp de inhalerer noe som gir bedre kontroll over hvor mye CBD de tar inn.
 3. Bærbarhet og Diskresjon: Vape-penner og e-sigaretter er små, bærbare og gir brukeren mulighet til å ta CBD on-the-go. De produserer også mindre lukt enn tradisjonell røyking, noe som gjør dem mer diskret.
 4. Variert Smaksvalg: CBD e-væsker kommer ofte i en rekke smaker noe som gir en mer behagelig smaksopplevelse sammenlignet med andre CBD-produkter.

CBD e-væsker gir en effektiv, rask og praktisk måte å innta CBD på. De tiltrekker seg brukere med deres hastighet av levering, smaksvarianter, og bærbarhet. Som med alle CBD-produkter, anbefales det å gjøre grundig forskning og konsultere en helsepersonell før du starter med vaping av CBD. CBD e-væske er per i dag ikke lovlig i Norge.

Dosering av CBD: En Nøkkel til Effektivitet og Sikkerhet

Dosering av CBD kan virke som en enkel oppgave men i realiteten er det en balansegang som krever både informasjon og innsikt. CBD som alle aktive forbindelser kan ha forskjellige effekter avhengig av hvor mye man tar. Å vite hvordan man doserer CBD på riktig måte kan være forskjellen mellom en positiv opplevelse og unødvendige bivirkninger. La oss dykke dypere inn i emnet.

Generelle retningslinjer for dosering

Mens mange CBD-produkter kommer med anbefalte doseringsinstruksjoner er det viktig å merke seg at den "riktige" dosen kan variere fra person til person basert på faktorer som kroppsvekt, metabolisme, og det spesifikke behovet man ønsker å adressere.

 1. Kroppsvekt: Generelt kan de med større kroppsvekt kreve en høyere dose enn de som veier mindre.
 2. Tilstand eller symptom: Sterke smerter kan for eksempel kreve en høyere dose enn mild angst.
 3. Individuell toleranse: Noen mennesker er mer sensitive for CBD enn andre.

Start lavt og gå gradvis opp

En av de mest anerkjente tilnærmingene til CBD dosering er å starte med en lav dose og gradvis øke inntaket over tid til du finner "sweet spot". Dette gjør det mulig å monitorere kroppens reaksjon og minimere risikoen for potensielle bivirkninger.

For eksempel du kan starte med en dose på 5 mg CBD per dag. Hvis du ikke opplever de ønskede effektene (eller bivirkninger) etter en uke kan du øke dosen med 5 mg og fortsette denne tilnærmingen til du finner den optimale dosen for deg.

Biotilgjengelighet: Hvorfor inntaksmetoden teller

Biotilgjengelighet refererer til mengden av et stoff som faktisk blir tilgjengelig for kroppen når det er inntatt. Forskjellige inntaksmetoder for CBD har forskjellig biotilgjengelighet:

 • Damping: Damping har høy biotilgjengelighet fordi CBD går direkte til lungene og deretter inn i blodstrømmen. Dette gir raskere effekter.
 • Sublinguale oljer (under tungen): Disse har middels til høy biotilgjengelighet og effektene kan merkes innen 15-45 minutter.
 • Spiselige produkter og kapsler: Disse har lavere biotilgjengelighet fordi CBD må først passere gjennom fordøyelsessystemet. Men effektene kan vare lenger.
 • Topiske produkter: CBD absorberes gjennom huden og fungerer lokalt, så den generelle biotilgjengeligheten er lavere, men den er effektiv for lokal smerte og betennelse.

Å forstå dosering av CBD er avgjørende for å få mest mulig ut av opplevelsen. Husk å alltid konsultere med en helsepersonell før du starter med CBD spesielt hvis du allerede tar medisiner da det kan være interaksjoner. Med riktig kunnskap og tålmodighet kan du finne den perfekte dosen for dine individuelle behov.

8. Sikkerhet og potensielle bivirkninger av CBD

Cannabidiol (CBD) har i løpet av de siste årene blitt hyllet for sine potensielle helsefordeler, og mange har adoptert det som en del av deres daglige rutine. Men som med alle kosttilskudd eller terapeutiske midler, er det viktig å forstå potensielle bivirkninger og interaksjoner før man starter behandlingen. Her vil vi utforske sikkerheten rundt CBD dens kjente bivirkninger, og hvorfor det alltid er viktig å rådføre seg med helsepersonell.

Vanlige bivirkninger av CBD

Selv om CBD generelt er ansett som trygt og godt tolerert hos de fleste mennesker kan det som med alle stoffer føre til bivirkninger hos noen. Her er noen av de mest rapporterte bivirkningene:

 • Tretthet: Enkelte brukere rapporterer om døsighet eller tretthet etter inntak av CBD.
 • Endringer i appetitten: CBD kan for noen føre til økt eller redusert appetitt.
 • Diaré: Høye doser av CBD har vært knyttet til diaré hos noen brukere.
 • Tørr munn: Noen personer kan oppleve en redusert spyttproduksjon, kjent som "munntørrhet" etter inntak av CBD.
 • Endringer i blodtrykk: CBD kan midlertidig senke blodtrykket, noe som kan forårsake svimmelhet hos noen.

Hvordan CBD kan påvirke andre medisiner

CBD blir brutt ned av enzymer i leveren, og det kan påvirke hvordan andre medisiner metaboliseres. Dette betyr at CBD potensielt kan øke eller redusere effektiviteten av andre medisiner du tar. For eksempel:
 • Blodfortynnende medisiner: CBD kan øke nivåene av medisiner som warfarin i blodet, noe som øker risikoen for blødning.
 • Medisiner for anfall: CBD kan påvirke hvordan visse medisiner for epileptiske anfall, som clobazam, blir metabolisert.

Viktigheten av å konsultere med en helseprofesjonell

Før du starter med CBD spesielt hvis du allerede tar medisiner eller har underliggende helseproblemer er det viktig å konsultere deg med en lege eller annen helseprofesjonell. De kan gi veiledning om riktig dosering, potensielle interaksjoner med andre medisiner, og gi innsikt i hvordan CBD kan påvirke din spesifikke helsetilstand.

Mens CBD har vist seg å være et trygt og effektivt middel for mange er det viktig å nærme seg bruken med kunnskap og forståelse. Ved å være oppmerksom på potensielle bivirkninger, hvordan det kan interagere med andre medisiner, og ved å søke ekspertveiledning, kan man sikre at man får mest mulig nytte av CBD mens man minimiserer potensielle risikoer.

Lovlighet og regulering av CBD

Cannabidiol (CBD) har de siste årene opplevd en bølge av global interesse, både fra forbrukere og forskere. Med denne økte interessen har det også fulgt spørsmål rundt CBDs lovlighet, regulering, og kvalitet. I denne artikkelen vil vi utforske den juridiske statusen til CBD, viktigheten av tredjepartstesting og hvordan man velger en pålitelig CBD-leverandør.

Lovstatus for CBD i Norge

I Norge er all organisk CBD, uavhengig av nivå av THC (tetrahydrocannabinol) ulovlig å importere for bedrifter og privatpersoner. Det er kun mulig å få lovlig organisk CBD på resept fra lege, hvor et apotek må importere det for deg. Det betyr at produkter som inneholder ren organisk CBD ikke er lovlige å selge og kjøpe i Norge. Det er kun lov med syntetisk CBD i kosmetiske produkter til utvendig bruk.

Lovstatus for CBD i andre relevante land

Lovgivningen omkring CBD varierer fra land til land og det er viktig å være oppdatert på lovgivningen i det aktuelle landet du befinner deg i eller planlegger å ta med produkter til:

 • EU: Generelt tillater de fleste EU-land produkter med CBD, men THC-innholdet må være under 0,2%. Noen land kan ha strengere regler.
 • USA: Federalt sett er hampderiverte CBD-produkter med mindre enn 0,3% THC lovlige, men enkelte stater kan ha strengere regelverk.
 • Canada: CBD er regulert under Cannabis Act og kan lovlig kjøpes, selges, og forbrukes.

Viktigheten av tredjepartstesting og kvalitetskontroll

For å sikre at CBD-produkter er trygge og av høy kvalitet er tredjepartstesting essensielt.

Dette betyr at en uavhengig lab tester produktet for:

 • Nøyaktig CBD-innhold.
 • Nivåer av THC (for å sikre at det er under lovlige grenser).
 • Eventuelle skadelige forurensninger som tungmetaller eller pesticider.

Hvordan velge en pålitelig CBD-leverandør

Når du skal velge en leverandør av CBD bør du ta hensyn til følgende:

 • Sertifikater for analyse (COA): Pålitelige leverandører skal kunne tilby COA fra en uavhengig tredjepartslab.
 • Kvalitetskontroll: Se etter merker som fremhever sin kvalitetskontroll og sourcing av råvarer.
 • Kundeanmeldelser: Tilbakemeldinger fra kunder kan gi innsikt i produktenes effektivitet og kvalitet.
 • Transparent merking: All informasjon om produktet, inkludert CBD og THC-innhold, bør være klart angitt på etiketten.

Ofte stilte spørsmål om CBD

1. Hva er CBD? CBD også kjent som cannabidiol er et av over hundre cannabinoider som finnes i cannabisplanten. Det er kjent for å ha mange potensielle helsefordeler uten de psykoaktive effektene som assosieres med THC.

2. Vil jeg bli "høy" av CBD? Nei, CBD er ikke-psykoaktivt noe som betyr at det ikke vil gi deg den rus-følelsen som THC gir. Mange brukere rapporterer imidlertid en følelse av ro og avslapning etter inntak.

3. Er CBD lovlig i Norge? Nei, produkter med organisk CBD er ikke lov i Norge, med mindre du har fått det på resept fra legen din. Det er kun lov med syntetisk CBD i kosmetiske produkter til utvendig bruk.

4. Hvordan fungerer CBD i kroppen? CBD interagerer med kroppens endocannabinoid-system som er involvert i reguleringen av mange fysiologiske prosesser inkludert humør, smerteopplevelse og appetitt. CBD kan påvirke disse prosessene ved å interagere med spesifikke reseptorer i systemet.

5. Er det trygt å bruke CBD? For de fleste mennesker anses CBD som trygt å konsumere. Imidlertid er det viktig å konsultere med en helseprofesjonell før du starter med CBD, spesielt hvis du allerede tar andre medisiner.

6. Hvordan skal jeg dosere CBD? Dosering av CBD kan variere avhengig av produkttypen, din kroppsvekt og den spesifikke helsebekymringen du måtte ha. Det er alltid en god idé å starte med en lav dose og gradvis øke inntaket til du finner den rette dosen for deg.

7. Kan jeg ta CBD sammen med andre medisiner? Det er kjent at CBD kan påvirke hvordan kroppen prosesserer visse medisiner. Hvis du tar andre medisiner, er det viktig å konsultere med en lege før du begynner med CBD.

8. Finnes det bivirkninger av CBD? Mens CBD generelt anses som trygt, kan noen mennesker oppleve bivirkninger som tørr munn, lavt blodtrykk og døsighet. Som med alle kosttilskudd eller medisiner, er det viktig å lytte til kroppen din og justere doseringen etter behov.

Search