Det endocannabinoide systemet

  • 3 min. Lesetid

Hva er det endocannabinoide systemet?

Det endocannabinoide systemet (ECS) er et komplekst cellesignaliseringssystem, som ble identifisert først i begynnelsen av 1990-tallet. Eksperter prøver fremdeles å forstå ECS fullt ut, men så langt vet vi at det spiller en sentral rolle i reguleringen av en rekke funksjoner og prosesser. Dette gjelder blant annet:

  • Søvn
  • Humør
  • Appetitt
  • Hukommelse
  • Reproduksjon og fertilitet


Det endocannabinoide systemet er aktivt i kroppen vår, også når vi ikke bruker syntetisk eller organisk CBD.

Hvordan fungerer det?

Det er primært tre kjernekomponenter som inngår i det endocannabinoide systemet, og disse er endocannabinoider, reseptorer og enzymer.

Endocannabinoider, også kalt endogene cannabinoider, er molekyler laget av kroppen din og likner på cannabinoider. Ekspert har så langt identifisert to helt essensielle endocannabinoider: Anandamid (AEA) og 2-arachidonoylglyrol (2-AG). Disse to hjelper til med å holde interne funksjoner i gang, og kroppen vår produserer dem etter behov. Dette kan gjøre det utfordrende å identifisere hvilke nivåer som er typiske for hver.

De endocannabinoide reseptorene finnes i hele kroppen vår, og endocannabinoider binder seg til disse for å signalisere at ECS må iverksette ulike tiltak. Det finnes to hovedcannabinoidereseptorer, og disse er: CB1-resepterer og CB2-reseptorer. CB1-reseptorer finnes for det meste i sentralnervesystemet, mens CBD2-reseptforer finnes i det perifere nervesystemet vårt. Det du kanskje ikke visste var at endocannabinoider kan binde seg til begge reseptorene. Effektene som oppstår vil kunne avhenge av hvor reseptoren er lokalisert, samt hvilken endocannabinoid den binder seg til.

Enzymer er på sin side ansvarlige for å bryte ned endocannabinoider når de har utført oppgaven sin i kroppen vår. Det er primært to hovedenzymer som er ansvarlig for dette arbeidet: Fettsyreamidhydrolase og Monoacylglycerol lipase. Fettsyreamidhydrolase bryter ned AEA, mens Monoacylglycerol lipase bryter ned 2-AG.

Hvilke funksjoner har det endocannabinoide systemet?

Det endocannabinoide systemet er nokså komplisert, og vi vet ikke nøyaktig hvordan det fungerer eller alle dets potensielle funksjoner. Forskning kobler ECS til blant annet følgende prosesser:

- Hud- og nervefunksjon

- Muskeldannelse

- Appetitt og fordøyelse

- Metabolisme

- Kroniske plager

- Inflammasjon

- Humør

- Læring og hukommelse

- Søvn

- Leverfunksjon

- Stress

- Det kardiovaskulære system

Funksjonene nevnt over bidrar alle til homeostase, som refererer til stabiliteten i ditt indre miljø. Dersom du for eksempel opplever store smerter i forbindelse med en skade, vil det endocannabinoide systemet aktiveres for å hjelpe kroppen din tilbake til sin ideelle drift.

Hvordan påvirker CBD det endocannabinoide systemet?

I motsetning til THC binder ikke CBD seg direkte til CB1 eller CB2-reseptorer. CBD vil imidlertid kunne interagere indirekte med andre celler, som deretter samhandler med disse reseptorene og manipulerer cellulær funksjon. CBD vil kunne påvirke det endocannabinoide systemet i den forstand at det hjelper systemet med å ikke bryte ned. Ved å tilføre kroppen CBD vil dette kunne føre til at ECS gjør jobben den skal, samt opprettholder en god balanse når du eksempelvis går gjennom perioder med mye negativt stress.

Vi minner om at det i dag kun er lovlig med syntetiske CBD-produkter til utvendig bruk i Norge. Du finner våre tredjepartslaboratorietestede produkter ved å klikke her.                                                       

Alle faglige tekster er godkjent av Dr. Elisabeth Philipps.
https://www.drelisabethphilipps.com/about
Klinisk nevroforsker med spesialisering i det endocannabinoide systemet.
Kilder: Healthline, Pubmed, Physicianlab.


https://www.healthline.com/health/endocannabinoid-system#cbd

https://www.healthline.com/health/cbd-immune-system#as-an-immunosuppressant

https://physicianslab.com/cbd-and-the-endocannabinoid-system/

 

Search