Alt du behøver å vite om organisk CBD

  • 4 min. Lesetid

Hva er organisk CBD?

CBD står for cannabidiol og er én av mange forbindelser vi finner i planten Cannabis Sativa L. I motsetning til THC (tetrahydrocannabinol), har ikke CBD psykoaktive egenskaper og antas å kunne utøve positive effekter på kroppens reguleringssystem. Dette kalles for det endocannabinoide systemet (ECS), og er blant annet er ansvarlig for å regulere kroppsfunksjoner som søvn, immunforsvaret vårt, hukommelse, og appetitt. Dersom du ønsker å lære mer om det endocannabinoide systemet, kan du lese vår faglige artikkel her.

Hva kan organisk CBD hjelpe med?

Forskere har bare så vidt begynt å oppdage de store fordelene med organisk CBD, og det er først i løpet av de siste 30 årene at man har rettet fokuset over på hvilken sentral betydning det endocannabinoide systemet har for helsen vår. I dag vet vi at kroppen vår lager unike endocannabinoider fra fettet som finnes i cellemembraner. Disse cannabinoidene samhandler med reseptorer i kroppen vår, og hjelper til med å regulere et bredt spekter av funksjoner. Som så mye annet kan blant annet dårlig kosthold, stress, og skader hindre kroppens evne til å regulere nivået med endocannabinoider. Bruken av organisk CBD kan blant annet bidra til å «fylle opp» disse nivåene, og balansere det endocannabinoide systemet vårt.

Hvordan absorberer kroppen vår organisk CBD?

Visste du at membranen under tungen vår fungerer som en slags inngangsport for oljer til blodet? Dette betyr at når du eksempelvis tar noen dråper med organisk CBD-olje i munnen, vil dette raskt gå over i blodet uten å måtte passere gjennom fordøyelsessystemet eller leveren først. Man unngår altså at CBD-forbindelsene brytes ned av enzymer slik de ville blitt dersom de ble inntatt på andre måter. Denne raske absorpsjonen gjør at oljens virkninger vil kunne tre i kraft nesten umiddelbart. Det er imidlertid viktig å huske på at en rask absorpsjon av oljen, ikke er synonymt med at effekten varer lenge. Dette er årsaken til at man har forskjellige styrker på ulike CBD-produkter (for eksempel 500 mg, 1000 mg eller 2000 mg), og de ulike styrkende vil kunne ha varierende effekter.

Du lurer kanskje på hvordan det fungerer dersom du ønsker å ta noe annet enn organisk CBD-olje? Organisk CBD kommer i flere ulike varianter, og én av disse er kapsler. I motsetning til organisk CBD-olje, svelges kapsler og absorberes dermed annerledes. Der oljesprayer eller dråper går utenom fordøyelsessystemet, vil de organiske CBD-kapslene havne rett i dette. Det første som skjer er at CBD-forbindelsene kommer inn i magen, og beveger seg deretter til leveren hvor de blir metabolisert. Denne prosessen reduserer konsentrasjonen av CBD-forbindelser, men det vil fortsatt være en høy nok CBD-konsentrasjon som deretter går over i blodet. Absorpsjonshastigheten til organiske CBD-kapsler kan økes ved å ta dem sammen med naturlig fet mat, som avokado, nøtter, meieri og frø. Dersom vi sammenlikner absorbsjonen av organisk CBD-olje og organiske CBD-kapsler, ser vi nå at kapslene ikke vil ha den umiddelbare effekten som oljen. Til tross for dette, vil effekten til organiske CBD-kapslene kunne vare noe lengre enn organisk CBD-olje.

Vil organisk CBD gjøre at jeg føler deg annerledes?

Akkurat hvordan du føler deg etter bruk av organisk CBD, avhenger av flere ulike faktorer. Dette kan eksempelvis være doseringen, styrken på produktet, hvilken type produkt du bruer, og kroppsmassen din. For noen har CBD en naturlig beroligende effekt, mens det for andre vil kunne hjelpe med å regulere søvn. Ulike mennesker vil ha ulike opplevelser. Dersom du imidlertid er redd for at organisk CBD vil kunne gi deg en rus (slik som THC), kan vi avkrefte dette. Hemp-avledet CBD har en naturlig lavere mengde THC og ved hjelp av avanserte ekstraksjonsmetoder, kan mengden med TCH reduseres til under den lovpålagte grensen på 0,2 %. Dette lave nivået med THC vil ikke påvirke kropp eller sinn.
                                                          

Er organisk CBD avhengighetsskapende?

Nei, organisk CBD er ikke avhengighetsskapende. Det produserer ikke en overdreven mengde dopamin, som kroppen vår vil kunne få et unormalt behov for. I motsetning til andre varianter av cannabis, vil ikke organisk CBD kunne gi berusende effekter. Dette betyr at organiske CBD-produkter ikke har avhengighetsrelaterte effekter.

Kan jeg bli høy av å bruke organisk CBD?

Nei, organiske CBD-produkter gjør deg ikke høy. Siden organisk CBD utvinnes fra cannabisplanten, antar mange at dette automatisk vil gi en rus. Det er viktig å huske på at det er THC-komponenten i cannabisplanten, som gir en euforisk følelse av å være høy. I motsetning til THC, vil CBD kunne bidra til at kroppens reguleringssystem holder seg balansert. Når kroppen absorberer organisk CBD, vil de organiske CBD-komponentene kunne stoppe kroppen fra å bryte ned endocannabinoider som produseres av vårt ECS-systemet. Det er først og fremst dette som vil kunne hjelpe ECS-systemet med å opprettholde en balansert tilstand i hele kroppen vår.

Husk på dette

Per i dag er det kun lovlig med syntetiske CBD-produkter til utvendig bruk i Norge. Det er dessverre flere aktører som forsøker å selge organiske CBD-produkter i Norge, og hevder at produktene trygt kan kjøpes og brukes i henhold til lovverket. Norge skiller seg imidlertid ut fra resten av EU og ved kjøp og import av organisk CBD, risikerer du å bli anmeldt for import av legemidler og/eller narkotika.

Alle faglige tekster er godkjent av Dr. Elisabeth Philipps.
https://www.drelisabethphilipps.com/about
Klinisk nevroforsker med spesialisering i det endocannabinoide systemet.
Kilder: Healthline, Webmed.

Search