Hvorfor er tredjeparts-laboratoriestesting viktig?

  • 3 min. Lesetid

Kunders tillit til CBD-produkter

Den tilliten kunder har til produkter er svært avgjørende, spesielt når vi snakker om helseprodukter. Mye av tilliten til CBD-industrien i dag er bygget på det vi kaller for word of mouth. Uttalelsene til blant annet profesjonelle idrettsutøvere, CBD-entusiaster, og opinionsledere kan argumenteres for å være selve grunnpilaren CBD-industrien er bygget på. Dette forsterkes ytterligere av det gradvise skiftet i oppfatningen av cannabisplanten, som på mindre enn et tiår har gått fra å være et tabubelagt tema til å bli langt mer normalisert. Dette ser man også i politikken.

Det er på det rene at det er blitt mer normalisert å ikke bare bruke CBD-produkter, men også å prate om dette. Dette kan være med på å skape tillitt hos forbruker. Strenge og veletablerte regler anses imidlertid som en mye mer pålitelig måte å sikre at en bransje holder det de lover, og enten du er bevisst det eller ikke vil dette kunne påvirke den måten du senere bruker disse produktene på.

Mangel på regulering i CBD-industrien

CBD-industrien er relativt ny, og den vokser raskt. Dette utgjør et problem for de tradisjonelle reguleringsorganene. Hva menes egentlig med dette? Utviklingen av CBD-produkter og spredningen av disse gjør at disse organene ikke har mulighet til å følge med, noe som videre har ført til utfordringer også for forbrukere og industrien i seg selv. Det er ikke lenge siden at blant annet CBD-kafeer over hele New York opplevde inngrep fra det amerikanske politiet, grunnet at FDA enda ikke hadde godkjent CBD som tilsetningsstoff i ulike kaffeprodukter. Dette førte i hovedsak til at CBD-kaffe ble ulovlig.

Risiko for forbrukere

Det er ikke til å legge skjul på at mangel på regulering vil kunne utgjøre en risiko også for forbrukere. For uetiske selskaper kan den økende fortjenesten til CBD-industrien gjøre at de er mer enn villige til å selge dårlige produkter. I enkelte jurisdiksjoner har dette blitt et så utbredt problem at blant annet FDA har måtte utstede advarsler om falske produkt-påstander. Dersom du søker etter CBD-produkter i dag, vil dette kunne gi svært mange resultater. Mange forbrukere vet blant annet ikke hvor mye CBD som bør være i et produkt, eller om produktet de ser på i det hele tatt inneholder CBD. Når man eksponeres for en hel jungel med CBD-produkter, er det ikke rart at man kan bli både forvirret og frustrert, for ikke å snakke om utrygg.

Hvordan vet jeg at CBD-produktene er trygge?

For at forbruker skal kunne vite at CBD-produktene de kjøper er trygge, har CBD-industrien satt sammen egne regulatoriske allianser og gjensidig avtalte godkjenningsstempel. Dette er solide skritt mot en mer ansvarlig industri. Det er imidlertid forståelig at de som i utgangspunktet er skeptiske til bransjen, også vil kunne være noe skeptiske til disse tiltakene. I det følgende skal vi derfor se mer på den sentrale betydning tredjepartslaboratorietesting av CBD-produkter har.       

Tredjeparts-testlaboratorier drives av agenter uten tilknytning til CBD-industrien. Tanken bak dette er at man som forbruker skal kunne stole på disse nettopp fordi de ikke tilhører industrien og deres funksjon er kun å kommunisere faktaene de står ovenfor. Takket være hvordan disse uavhengige laboratoriene opererer, vil det være tilnærmet umulig for CBD-produsentene å tukle med resultatene. Et uavhengig laboratorium isolerer og tester forbindelsene som blant annet finnes i CBD-olje og i andre CBD-produkter (eksempelvis syntetisk CBD). Dette lar dem sette et kvantifiserbart tall på nivåene av THC og CBD i produktet, noe som er spesielt viktig for kunder som ønsker å være forsiktige med doseringen.
I tillegg til dette, tester de uavhengige laboratoriene også for nivåer av tungmetaller, plantevernmidler og andre giftstoffer som kan være til stede i et produkt. Hamp er for eksempel kjent for å absorbere alt den kommer i kontakt med når den vokser, og disse testene vil kunne sikre at CBD-produsenten dyrker produktet sitt i et trygt og rent miljø.

Ønsker du å lære mer om hvordan en laboratorietest utføres? Send gjerne en e-post til kundeservice@cbdnordic.no

Alle faglige tekster er godkjent av Dr. Elisabeth Philipps.
https://www.drelisabethphilipps.com/about
Klinisk nevroforsker med spesialisering i det endocannabinoide systemet.
Kilder: Radicle Science, Daily CBD.  

Search