Person som leser CBD-magasinet, norges største CBD-magasin på nett

CBD-magasinet

D-vitamin, ofte referert til som "solvitaminet," spiller en avgjørende rolle i kroppens velvære. I nordiske land som Norge, hvor vintermånedene kan er preget av mørke og begrenset sollys, blir D-vitaminets betydning enda viktigere.
  • 2 min. Lesetid
Over de siste tiårene har CBD blitt fremhevet for sitt potensiale til å tilby terapeutiske fordeler uten de rus relaterte effektene som THC kan gi. Med økende forskning, offentlig interesse og endringer i lovgivningen rundt om i verden har CBD-produkter sett en høy stigning i popularitet og bruksområder.

Mye av tilliten til CBD-industrien er bygget på såkalt word of mouth. Hvilken betydning har så tredjepartslaboratorietesting av CBD-produkter? Lær om dette her.  

  • 3 min. Lesetid

Search