CBD og idrett - Smertelindring

  • 3 min. Lesetid

De fleste idrettsutøvere som presser og belaster kroppen, har opplevd vedvarende smerter (Hainline et al. 2017). Den vanligste formen for smertelindring brukt av idrettsutøvere er reseptfrie legemidler som ibuprofen, paracet og voltaren. Disse ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidlene (NSAIDs) er effektive, men langvarig bruk kan forårsake magesår, hjerteinfarkt eller hjerneslag, økt blodtrykk og forverring av astmasymptomer.

Et større problem enn Ibuprofen, paracet og voltaren er bruken av opioider som tramadol, som ikke bare lindrer alvorlig smerte, men som også lar idrettsutøvere som syklister trene og prestere bedre samtidig som de overholder antidopingreglene. Opioider er svært vanedannende, og overdoser står for et stort antall dødsfall over hele verden. Gitt risikoen ved bruk av NSAIDs og opioider, vurderer stadig flere og flere idrettsutøvere nå CBD som en måte å oppnå trygg smertelindring og forbedret prestasjon på.

CBD og smertelindring 

Opplevelsen av smerte kan enten være fra nociseptiv eller nevropatisk opprinnelse. Nociseptive smerter er den vanligste typen som vanligvis oppstår med vevsskade (inflammatorisk smerte). Nevropatiske smerter skyldes vanligvis en lesjon eller sykdom i det sensoriske nervesystemet (Hainline et al. 2017) og er vanlig blant para-idrettsutøvere med ryggmargsskader. Idrettsutøvere som har blitt operert for å behandle en eksisterende skade eller lider av repeterende mekanisk og/eller inflammatorisk irritasjon av perifere nerver (som i utholdenhetsidretter), kan også oppleve nevropatiske smerter (Hainline et al. 2017).

Cannabidiol (CBD) er kjent for å redusere smerteresponsen ved å dempe aktiviteten til nociseptive reseptorsystemer, og oppfatningen av smerte (Burstein 2015). Et forsøk utført på rotter og mus viser at CBD øker nivået av anandamid aktivitet (en forbindelse i kroppen som stimulerer CB1-reseptorer), sammen med å endre veier involvert i nociseptiv kontroll (Maione et al. 2011). CBD har også vist seg å i betydelig grad undertrykke kronisk inflammatorisk og nevropatisk smerte, og gir ytterligere støtte for dets potensiale som et terapeutisk middel (Xiong et al.2012). Det endocannabinoide systemet kan også spille en viktig rolle i vevshelbredelse (Kozono et al. 2010), og skaper en annen spennende vei for CBD for å hjelpe idrettsutøvere med restitusjon fra skader.

I et av de menneskelige forsøkene gjennomført på en stor gruppe profesjonelle rugbyspillere (517), var hovedårsakene til å bruke CBD for å forbedre restitusjon/smerte (80 %), med 68 % av spillerne som rapporterte en bedring i form av raskere restitusjon og mindre smerter (Kasper et al. 2020). Disse foreløpige dataene er oppmuntrende og støttet med sikkerhet av anekdotiske bevis fra eliteidrettsutøvere, som for tiden bruker CBD for å forbedre prestasjonene sine.

Hva betyr så dette?

Potensialet for CBD som et alternativ til NSAIDs og opioider for smertebehandling, sammen med vevshelbredende evner, har betydelige gunstige helsekonsekvenser for profesjonelle og amatøridrettsutøvere. Det er imidlertid erkjent at ytterligere kliniske studier er nødvendig for å tydeligere fastslå styrken til CBD som et terapeutisk middel. 

Skrevet av Dr. Nick Kimber
https://www.linkedin.com/in/dr-nick-kimber-65991b23/?originalSubdomain=nz

Kilder: Burstein S. Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorg Med Chem23(7): 1377-85 (2015).

Hainline, B., Derman, W., Vernec, A., Budgett, R., Deie, M., Dvořák, J., Harle, C., Herring, S.A., McNamee, M., Meeuwisse, W., Lorimer Moseley, G., Omololu, B., Orchard, J., Pipe, A., Pluim, B.M., Ræder, J., Siebert, C., Stewart, M., Stuart, M., Turner, J.A., Ware, M., Zideman, D. & Engebretsen, L. International Olympic Committee consensus statement on pain management in elite athletes. Br J Sports Med. 51(17): 1245-1258 (2017).

Kasper A.,M., Sparks S.A., Hooks M., Skeer M., Webb B., Nia H., Morton J.P. & Close G.L. High Prevalence of Cannabidiol Use Within Male Professional Rugby Union and League Players: A Quest for Pain Relief and Enhanced Recovery. Int J Sport Nutr Exerc Metab 30: 1-8 (2020).

Kozono, S., Matsuyama, T., Biwasa, K.K., Kawahara, K., Nakajima, Y., Yoshimoto, T., Yonamine, Y., Kadomatsu, H., Tancharoen, S., Hashiguchi, T., Noguchi, K. & Maruyama, I. Involvement of the endocannabinoid system in periodontal healing. Biochem Biophys Res Commun. 394(4): 928-33 (2010).

Maione, S., Piscitelli, F., Gatta, L., Vita, D., De Petrocellis, L., Palazzo, E., de Novellis, V. & Di Marzo, V. Non-psychoactive cannabinoids modulate the descending pathway of antinociception in anaesthetized rats through several mechanisms of action. Br J Pharmacol. 162(3): 584-96 (2011).

Xiong, W., Cui, T., Cheng, K., Yang, F., Chen, S. R., Willenbring, D., Guan, Y., Pan, H. L., Ren, K., Xu, Y. & Zhang, L. Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. The Journal of experimental medicine 209(6): 1121–1134 (2012).

Search